Katarzyna Pluta

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w centrum Warszawy. Od wielu lat zajmuje się sprawami rozwodowymi oraz innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Udzielam porad prawnych, przygotowuję pisma oraz reprezentuję w Sądzie...
[Więcej >>>]

Małgorzata Woźniak

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Centrum Warszawy. Odkąd pamiętam, bliskie mi były sprawy z zakresu prawa rodzinnego – sprawy rozwodowe, alimentacyjne itp. W swojej pracy zawodowej, udzielam porad prawnych, przygotowuję pisma i opinie prawne oraz reprezentuję w Sądzie...
[Więcej >>>]

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego – c.d.

Katarzyna Pluta15 kwietnia 2019Komentarze (0)

W poprzednim poście wskazywałyśmy jakie są najczęstsze przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Dzisiaj przedstawiamy ciąg dalszy przyczyn, które mogą stanowić przesłanki do orzeczenia rozwodu z winy małżonka.

Opuszczenie małżonka:

Jeśli opuszczasz małżonka może to być uznane jako zawinione Twoje działanie. W potocznym znaczeniu opuszczenie jest nazywane porzuceniem. Często Klienci posługują się stwierdzeniem – „Zostałam/em porzucony przez męża/żonę”.

Opuszczenie/Porzucenie  małżonka jest zawinioną przyczyną rozwodową jeśli jest nieuzasadnione i zawinione. Szczególnie nagannie jest traktowane opuszczenie małżonka jeśli znajduje się on w potrzebie np. z powodu choroby, czy utraty pracy. Jednak jeśli żona opuszcza męża, który nadużywa alkoholu, znęca się nad nią i rodziną nie może być uznane za spowodowanie zawinionego rozkładu pożycia małżeńskiego . (wyrok SN z 5.12.1997 r., I CKN 597/97).

Bezczynność:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż oboje małżonkowie powinni przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Oczywiście może być tak, że tylko i wyłącznie Ty pracujesz na utrzymanie swojej rodziny. Jeśli jednak współmałżonek/ka wprawdzie nie pracuje zawodowo, ale opiekuje się dziećmi, zajmuje się domem to nie możesz zarzucić, bezczynności współmałżonkowi. Bezczynności także nie możesz zarzucić tylko z tego powodu, że współmałżonek zarabia kilka razy mniej od Ciebie. Jeśli pracuje zawodowo, jednak jego profesja (np. nauczyciel) nie pozwala na wyższe dochody, to nie oznacza, że jest bezczynny.

Bezczynny tryb życia będzie miał miejsce wtedy, kiedy Ty bądź Twój współmałżonek powstrzymujecie się od pracy bez uzasadnionej przyczyny. Kolokwialnie mówiąc, nie chce Ci się iść do pracy z lenistwa czy czystej wygody. Takiego zachowania może nawet nie usprawiedliwiać fakt, że drugi ze współmałżonków zarabia na tyle dużo, że pozwala to na zaspokojenie potrzeb rodziny. W wyroku z dnia 09.03.1956 r., IV CR 36/55, Sąd Najwyższy wskazał, że okoliczność, iż zdolny do pracy małżonek nie podejmuje pracy zawodowej bądź pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym może być przyczyną rozkładu pożycia nawet wówczas, gdy sytuacja materialna rodziny nie wymaga przyczyniania się przez tego małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny.

Zdarzają się sytuacje, że małżeństwa rozpadają się z powodu podjęcia pracy przez dotychczas niepracującego zawodowo małżonka. Jednak zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, nie można małżonce postawić zarzutu zaniedbywania rodziny, posługując się tylko faktem podjęcia przez nią pracy zawodowej” (II C 2911/52).

Odmowa współżycia fizycznego w małżeństwie:

Więź fizyczna jest jedną z trzech głównych więzi małżeńskich (obok więzi duchowej i gospodarczej) Jeśli bez uzasadnionej przyczyny zerwałeś tę więź, możesz być uznany/a za winnego rozkładu pożycia.

Jednak „odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie stanowi zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego” (wyrok SA w Gdańsku z 20.5.2009 r., I Aca 368/09).

Przesłankę tę niezwykle ciężko jest udowodnić. Często dowód ten opiera się głównie na zeznaniach świadków, którzy wiedzę czerpią z informacji od stron. Głównym dowodem jest przesłuchanie stron, ale często jest to słowo przeciwko słowu. Zazwyczaj mówimy Klientom, że nie ma też jednej miary dotyczącej częstotliwości współżycia fizycznego. Tarcia na tym tle mogą wynikać z innych temperamentów, oczekiwań.

Odmowa wzajemnej pomocy w małżeństwie:

Zgodnie z art. 23 kro małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy sobie.  Ta przyczyna łączy się z wyżej opisywaną przyczyną dotyczącą porzucenia współmałżonka. Obowiązek wzajemnej pomocy, materializuje się w np. sytuacji choroby. Jeśli porzucasz małżonka w ciężkiej chorobie, wtedy kiedy najbardziej ciebie potrzebuje możesz być uznany za winnego rozkładu pożycia. Porzucenie małżonka podczas ciężkiej choroby ma bardzo negatywny oddźwięk w społeczeństwie, jest zachowaniem niemoralnym, tak np. w wyroku  SA w Białymstoku z dnia 24 czerwca 1997 r., I ACr 162/97).

Powyższy wpis stanowi ciąg dalszy artykułu dotyczący zawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią, która jest dostępna tutaj .

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: