Katarzyna Pluta

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w centrum Warszawy. Od wielu lat zajmuje się sprawami rozwodowymi oraz innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Udzielam porad prawnych, przygotowuję pisma oraz reprezentuję w Sądzie...
[Więcej >>>]

Małgorzata Woźniak

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Centrum Warszawy. Odkąd pamiętam, bliskie mi były sprawy z zakresu prawa rodzinnego – sprawy rozwodowe, alimentacyjne itp. W swojej pracy zawodowej, udzielam porad prawnych, przygotowuję pisma i opinie prawne oraz reprezentuję w Sądzie...
[Więcej >>>]

Rozwód z winą – przyczyny c.d.

Katarzyna Pluta22 czerwca 2019Komentarze (0)

We wcześniejszych wpisach otrzymałeś informacje dotyczącą przyczyn zawinionych w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Kiedy jeszcze Sąd orzeka rozwód z winą?

 Gdy masz zły stosunek do rodziny małżonka

Sąd uzna Cię za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego wtedy, gdy przejawiasz negatywne nastawienie wobec członków rodziny swojego współmałżonka. Przykładem takich zachowań jest np. utrudnianie współmałżonkowi wypełniania obowiązku troski o fizyczny i duchowy rozwój dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jeśli nie akceptujesz dzieci współmałżonka, zabraniasz mu kontaktu z nimi,  Sąd orzeknie Twoją wyłączną winę.

Przyczyną zawinioną jest także to kiedy znieważasz i stosujesz przemoc wobec matki/ojca swojego współmałżonka, bądź innych osób spokrewnionych ze współmałżonkiem.

Gdy nieetycznie postępujesz

Pod tym bardzo szerokim pojęciem kryje się szereg zachowań, które pozostają w sprzeczności z dyspozycją przepisu art. 23 KRO. Zgodnie z tym przepisem małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są zobowiązani do wspólnego pożycia, pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. W praktyce chodzi o wszelkie nieetyczne zachowania jakie mają miejsce po zawarciu małżeństwa. Jeśli wystąpiły wcześniej, ale zostały zatajone, np. zatajanie przed małżonkiem posiadania dziecka pozamałżeńskiego również mogą stanowić zawinioną przyczynę rozpadu małżeństwa.

Zmiana religii przez małżonka

Ta przyczyna jest dyskusyjna. Jednak Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 25 sierpnia 2004r. sygn. akt IV CK 609/2003 uznał, iż „zmiana religii przez jednego z małżonków może być – w konkretnych okolicznościach – uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 kro)”.

Pamiętaj, że Sąd nie rozróżnia winy mniejszej bądź większej. Jeśli jeden małżonek przyczynił się do rozpadu małżeństwa w 99 %, a Twoja wina wynosi 1% i jest znikoma, Sąd i tak orzeknie rozwód z winy obu Stron.

* * *

W tym miejscu możesz poczytać jeszcze o innych zawinionych przyczynach rozpadu małżeństwa: Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego – c.d.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: